máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec


Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn thiết kế

 • Tư vấn hợp đồng
Tỷ giá chứng khoán
  • HOSE

  • HNX

  •  
  • Mã CK

  •  
  • TC

  •  
   • Khớp lệnh
   •  
   • Giá
   •  
   • KL
  •  
  • +/-

  •  
  •  
  •  
  •  
  • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

  •  
 •  
Quảng cáo

Dự án

Nhà máy sản xuất tro bay

1.1 Giới thiệu chung về dự án.

Bước sang thế kỷ 21, đất nước ta đứng trước những thách thức và vận hội mới. Nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trên bước đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, Việt Nam đang chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế đa dạng với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đứng trước vận hội và nhu cầu thực tế thị trường Công ty cố phần Thương mại và phát triển đầu tư THT đầu tư XD dự án :

Tên dự án đầu tư :        Nhà máy chế biến tro bay nhiệt điện.

Địa điểm đầu tư:

-        Hồ thải xỷ nhà máy nhiệt điện Uông Bí – Thị xã Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh

-        Tổng diện tích : 50.000m2

Thời gian dự kiến tiến hành dự án : 12/ 2011

Công suất thiết kế :             500.000 tấn/năm

Tổng vốn đầu tư :         30.000.000.000 VNĐ

Trong đó :

-         Vốn cố định : 20.000.000.000 VNĐ

-         Vốn lưu động :           10.000.000.000 VNĐ

Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Số tiền (VNĐ)

Tỷ lệ

Vốn huy động của công ty.

10.000.000.000

27%

Vốn vay.

20.000.000.000

73%