máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec


Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn thiết kế

 • Tư vấn hợp đồng
Tỷ giá chứng khoán
  • HOSE

  • HNX

  •  
  • Mã CK

  •  
  • TC

  •  
   • Khớp lệnh
   •  
   • Giá
   •  
   • KL
  •  
  • +/-

  •  
  •  
  •  
  •  
  • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

  •  
 •  
Quảng cáo

Thông tin ngành

Tăng phí cấp phép hoạt động khoáng sản

Theo Thông tư của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khảo sát là 2 triệu đồng/1 giấy phép; hoạt động chế biến khoáng sản là 10 triệu đồng/1 giấy phép; khai thác tận thu là 5 triệu đồng/1giấy phép... Các mức này đều tăng so với quy định cũ.

 

Tăng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
Tăng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thay vì quy định 4 triệu đồng/1 giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản như trước đây, mức thu lệ phí mới được chia thành nhiều loại. Cụ thể, khai thác cát, sỏi lòng suối từ 1-15 triệu đồng; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường từ 15-20 triệu đồng; khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò là 60 triệu đồng... Mức cao nhất 100 triệu đồng/1 giấy phép áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại.

Đối với hoạt động thăm dò, quy định cũ là 2 triệu đồng/1 giấy phép, nay mức thu quy định tùy thuộc vào diện tích thăm dò, thấp nhất là 4 triệu đồng và cao nhất là 15 triệu đồng/1 giấy phép...

Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế trong hoạt động khoáng sản thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu trên.

Mức thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản cũng tăng lên nhiều lần so với quy định cũ: Năm thứ nhất là 50.000 đồng/ha/năm; năm thứ 2: 80.000 đồng/ha/năm; từ năm thứ 3 trở đi là 100.000 đồng/ha/năm.

Giấy phép có thời hạn đến 12 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất. Giấy phép có thời hạn đến 18 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất cộng với 1/2 mức thu của năm thứ 2. Giấy phép có thời hạn đến 24 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất cộng mức thu của năm thứ 2.

Theo Bộ Tài chính, quy định tăng mức lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế và nâng cao nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

(Nguồn: Thông tư 184/2009/TT-BTC)
 Các tin khác cùng loại