Bán chung cư the golden An Khánh,

Dịch vụ làm thẻ APEC,

Thủ tục làm thẻ Apec,

Dịch vụ thẻ APEC trọn gói,

Dịch vụ thẻ apec


Hỗ trợ trực tuyến

  • Tư vấn thiết kế

  • Tư vấn hợp đồng
Tỷ giá chứng khoán
Quảng cáo

Hoạt động dầu khí

Tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong và ngoài nước

nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cả ở Việt Nam và nước ngoài. Thông qua các hợp đồng tìm kiếm thăm dò với đối tác để phát hiện thêm nhiều mỏ dầu khí mới quan trọng, đồng thời tích cực đưa nhanh các mỏ đã phát hiện vào thẩm lượng để có thể khai thác. Mặt khác, áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao sản lượng, tăng hệ số thu hồi dầu khí và bảo vệ tài nguyên môi trường.
 

1. Trong nước

 

 

Hiện tại đã xác định được các bể trầm tích Đệ Tam có triển vọng dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam như: Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay-Thổ Chu, Tư Chính-Vũng Mây, nhóm bể Trường Sa và Hoàng Sa. Đa số trong các bể này đã có khai thác dầu khí, như bể Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay-Thổ Chu và sông Hồng.
   
Đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký trên 76 hợp đồng dầu khí (trong đó 53 hợp đồng đang có hiệu lực) với các tập đoàn và công ty dầu khí quốc tế dưới nhiều hình thức hợp tác khác nhau như: Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC), Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng điều hành chung (JOC), Liên doanh (JV)… với tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ USD. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành khảo sát trên 400 nghìn km tuyến địa chấn 2D, gần 60 nghìn km2 địa chấn 3D, thực hiện hơn 990 giếng khoan tìm kiếm-thăm dò, thẩm lượng và khai thác với tổng số mét khoan tổng cộng trên 2,3 triệu mét.
   
Một số giếng khoan đạt kết quả tốt có triển vọng dầu khí trong thời gian gần đây đã mở ra các quan điểm tìm kiếm thăm dò mới góp phần gia tăng trữ lượng dầu khí có thể đảm bảo gia tăng trữ lượng 35-40 triệu tấn quy dầu/năm. Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng sẽơ tiếp tục triển khai tìm kiếm thăm dò dầu khí tại một khu vực mới  trên thềm lục địa Việt Nam.

2. Ngoài nước

 

Petrovietnam phát hiện dầu ở Algeria

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã và đang bước đầu triển khai thành công hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác ở nước ngoài. Hiện tại, Petrovietnam tham gia đầu tư vào 23 dự án Thăm dò Khai thác dầu khí trên thế giới.

Algeria
Hợp đồng thăm dò và thẩm lượng Lô 433a & 416b

Cameroon
Hợp đồng Lô Bomana (ngoài khơi)
Campuchia
Lô 15
Công-gô
Hợp đồng Lô Marine XI

Cuba
Hợp đồng Lô 16, 17 & 18 (đất liền),
Hợp đồng Lô 31, 32, 42 & 43 (ngoài khơi)

Indonesia
Hợp đồng Lô Randugunting (đất liền)

Iran
HĐ Lô Danan, đất liền;

Lào
Hợp đồng Lô Champasak, Saravan
Hợp đồng Lô Savanakhet

Liên Bang Nga
Công ty liên doanh Rusvietpetro,
triển khai dự án khu vực Nhenhexky.
Liên doanh hợp tác với Gazprom,
triển khai dự án Nagumanov

Madagascar
Hợp đồng Lô Majunga, ngoài khơi Propond

Malaysia
Hợp đồng Lô PM304, (ngoài khơi)
Hợp đồng Lô SK305, ngoài khơi Sarawak

Mông cổ
Hợp đồng Lô Tamsag

Myanma
Hợp đồng Lô M2

Peru
Hợp đồng Lô Z47, bể Trujillo ngoài khơi,
Hợp đồng Lô 162

Tuynidi
Hợp đồng Lô Tanit (ngoài khơi)
Hợp đồng Lô Guellala (ngoài khơi)

Venezuela
Lô Junin-2

3. Năm 2009

-    Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 84 triệu tấn thu hồi, bằng 210% kế hoạch năm (ở trong nước 34 triệu tấn và ở nước ngoài 50 triệu tấn).

-    Có 09 phát hiện dầu khí mới (trong nước 06 phát hiện và ở nước ngoài 03 phát hiện).

-    Ký 15 hợp đồng dầu khí mới (ở trong nước 13 hợp đồng và ở nước ngoài 02 hợp đồng).

-    Ký 07 thoả thuận hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí với các Công ty dầu khí quốc gia của các nước: Nicaragua, Bolivia, Argentina, Kazacxtan, Mozambique, Angola, Sudan.

-    Đưa liên doanh Rusvietpetro vào hoạt động tại Liên bang Nga; ký thoả thuận đối tác chiến lược Petrovietnam- Gazprom và hợp đồng thành lập Công ty liên doanh Gazpromviet tại Liên bang Nga.Các tin khác cùng loại